Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК)

обявява публичен търг с тайно наддаване

за продажба на движима вещ- лек автомобил

Фолксваген „ГОЛФ“, 1,6 Бензин, рег. № СА 9213 АР,

с начална тръжна цена- 920 лева.

 Приемането на оферти ще се извърши в периода 11.07.2022-18.07.2022 г.

Отварянето на офертите ще се проведе на 19.07.2022 г., 10:00 ч.

Всички документи и условия за участие в търга са налични на

интернет страницата на НЕЛК- https://nelk.bg/

Лице за контакти:

Цветелина Димитрова- тел. 02/8053912

 

Документация

Образци