В рубрика Профил на купувача е публикувана покана за представяне на оферти за доставка на компютърна и офис техника за нуждите на НЕЛК