Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) 

обявява публичен търг с тайно наддаване

за продажба на движима вещ- лек автомобил

Фолксваген „ГОЛФ“, 1,6 Бензин, рег. № СА 9213 АР,

с начална тръжна цена- 1150 лева.

 Приемането на оферти ще се извърши в периода 22.06.2022-28.06.2022 г.

Отварянето на офертите ще се проведе на 29.06.2022 г.

Всички документи и условия за участие в търга са налични на

интернет страницата на НЕЛК- https://nelk.bg/

Лице за контакти:

Цветелина Димитрова- тел. 02/8053912

 

Документация и условия за участие

Образци