Изтеглете документ

27.02.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет «Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Национална експертна лекарска комисия»

_______________________________________________________________________________________________________

08.01.2014 г.

Национална експертна лекарска комисия обявява открита обществена поръчка с предмет "Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Национална експертна лекарска комисия".

Документи към поръчката

 

Информация за извършени плащания

    Дата:                                    Основание:                           Размер на плащането:

30.10.2014 г.              фактура № 13598/09.10.2014 г.                   2389.26 лв.

28.11.2014 г.              фактура № 13998/13.11.2014 г.                   2989.22 лв.

30.01.2015 г.              фактура № 14508/23.12.2014 г.                   2804.37 лв.

30.01.2015 г.              фактура № 14735/20.01.2015 г.                   2567.08 лв.

27.02.2015 г.              фактура № 15123/25.02.2015 г.                   2627.05 лв.

26.03.2015 г.              фактура № 15276/11.03.2015 г.                   2678.65 лв.

22.04.2015 г.              фактура № 15636/08.04.2015 г.                   2837.09 лв.

25.05.2015 г.              фактура № 15899/07.05.2015 г.                   2845.59 лв.

24.06.2015 г.              фактура № 16398/17.06.2015 г.                   2605.80 лв.

17.07.2015 г.              фактура № 16729/15.07.2015 г.                   2827.68 лв.

24.08.2015 г.              фактура № 17006/17.08.2015 г.                   3164.39 лв.

16.09.2015 г.              фактура № 17274/07.09.2015 г.                   1049.73 лв.

23.10.2015 г.              фактура № 17616/09.10.2015 г.                    2611.77 лв.

26.11.2015 г.              фактура № 18075/19.11.2015 г.                           3213.88 лв.

17.12.2015 г.               фактура № 18374/14.12.2015 г.                   3030.74 лв.

25.01.2016 г.               фактура № 18706/11.01.2016 г.                  4534,10 лв

26.02.2016 г.              фактура № 19009/10.02.2016 г.                   4072,68 лв.

29.03.2016 г.             фактура № 19274/07.03.2016 г.                    4229,80 лв.