Нелк обявява открита обществена поръчка с предмет:

"Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Национална експертна лекарска комисия"

Документи към поръчката