Zoom in Regular Zoom out
 
  • ВАЖНО! Обнародвани са съществени изменения и допълнения в Наредбата за медицинската експертиза и Закона за здравето. За повече информация, посетете рубрика „Методически указания“!

Кариери

Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/ търси да назначи лекар- експерт с призната специалност по: ортопедични и очни болести, с не по-малко от пет години трудов стаж по медицина.

Документи за кандидатстване- автобиография с копия на документи за доказване на завършено образование и придобита специалност, може да се подават на е-мейл Info@nelk.bg.

15.09.2021г.