Zoom in Regular Zoom out
 
  • ВАЖНО! Обнародвани са съществени изменения и допълнения в Наредбата за медицинската експертиза и Закона за здравето. За повече информация, посетете рубрика „Методически указания“!

Кариери

Национална експертна лекарска комисия /НЕЛК/ обявява свободна позиция за длъжността "Технически секретар" към специализираните си лекарски състави на 8- часов работен ден със следните изисквания:

  • Бърз и верен набор на текст. Предходна работа на подобна или сходна длъжност е предимство;
  • Средно образование;
  • Умения за работа в екип в динамична среда.