Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по време на извънредната епидемична обстановка Съобщение на Министерство на здравеопазването

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/informaciya-za-grazhdanite-koito-telk/