През м. декември 2021г. НЕЛК се присъедини към Портала за отворени данни на Държавна Агенция Електронно Управление ДАЕУ, където се предоставя достъп до публични данни в Република България в отворен и машинночетим формат. НЕЛК публикува актуална информация за Данни за ТЕЛК съставите в страната, предоставена от РЗИ по региони.