Zoom in Regular Zoom out
 
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ

Добре дошли на Интернет страницата на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК)!

Тук можете да откриете информация относно дейността на НЕЛК, нейните звена, начини за контакт с нас и адрес. Допълнително на сайта е предоставена информация, свързана с цялостния процес на медицинската експертиза в България, включително и методически указания по прилагането на Наредба за медицинската експертиза.

Също така, са посочени подробно начините и каналите за подаване на сигнали за корупция.

Достъпна е и информация за контакт с всички Териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) в страната, както и за Регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) към съответните Регионални здравни инспекции (РЗИ). В онлайн формата за връзка с нас можете да ни изпратите запитване или информация.

НЕЛК ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА ЗАЩИТЕНИ

в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.

За контакт с Националната експертна лекарска комисия – администратор на лични данни:

  • седалище и адрес на управление: София 1074, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15;
  • телефон: 02 80 539 41;
  • електронна поща: info@nelk.bg

За контакт с длъжностното лице по защита на данните:

  • Наталия Миткова
  • адрес: София 1074, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет.2, каб.30;
  • електронна поща: dpo@nelk.bg

Дейност

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити...

Нормативна база

Закон за здравето. Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки...

Съобщения

Последни съобщения

Контакти

За връзка с Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Адресът на НЕЛК е гр. София, бул. "Академик Иван Гешов" № 15.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Отговори на въпроси към Националната експертна лекарска комисия.

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.